Zarząd spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A., poinformował o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2019 r., o godz. 11:00, w Bydgoszczy w Hotelu pod Orłem przy ul. Gdańskiej 14. Zachęcamy do rejestracji swojej obecności na WZA – można tego dokonać do 9 czerwca.

Do wzięcia udziału w wydarzeniu serdecznie zapraszamy wszystkich aktualnych Akcjonariuszy oraz osoby które interesują się funkcjonowaniem Grupy Kapitałowej IMMOBILE. Będzie to też doskonała okazja dla początkujących inwestorów, którzy chcieliby zobaczyć jak odbywa się jedno z ważniejszych cyklicznych wydarzeń z życia spółek giełdowych – Walne Zgromadzenie – oraz szansa na poznanie działalności Grupy ‘od kuchni’. Walne Zgromadzenia naszej spółki już od kilku lat wyróżniają się na rodzimym rynku kapitałowym wysoką frekwencją – corocznie gościmy nawet ponad 50 Akcjonariuszy!

Porządek obrad przewiduje:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Zatwierdzenie porządku obrad;
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018;
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2018;
8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,
c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2018,
d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2018,
e) pokrycia straty za rok 2018;
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2018;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2018;
11. Zatwierdzenie wyboru Pana Pawła Jackowskiego do Rady Nadzorczej Spółki, dokonanego przez członków Rady Nadzorczej;
12. Zatwierdzenie wyboru Pana Rafała Płókarza do Rady Nadzorczej Spółki, dokonanego przez członków Rady Nadzorczej;
13. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
15. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Więcej informacji znaleźć można w dokumentach dołączonych do raportu:

Ogłoszenie o Zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Projekty Uchwał

 

 

 

Grupa Kapitałowa IMMOBILE przedstawia wyniki I kwartału 2019
Weź udział w czacie z Zarządem Grupy Kapitałowej IMMOBILE i Strefą Inwestorów!

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress