Zarząd spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A., poinformował o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2020 r., o godz. 12:00, w Bydgoszczy w Hotelu pod Orłem przy ul. Gdańskiej 14. Zachęcamy do rejestracji swojej obecności na WZA – można tego dokonać do 13 czerwca.

Do wzięcia udziału w wydarzeniu serdecznie zapraszamy wszystkich aktualnych Akcjonariuszy oraz osoby które interesują się funkcjonowaniem Grupy Kapitałowej IMMOBILE. Będzie to też doskonała okazja dla początkujących inwestorów, którzy chcieliby zobaczyć jak odbywa się jedno z ważniejszych cyklicznych wydarzeń z życia spółek giełdowych – Walne Zgromadzenie – oraz szansa na poznanie działalności Grupy ‘od kuchni’. Walne Zgromadzenia naszej spółki już od kilku lat wyróżniają się na rodzimym rynku kapitałowym wysoką frekwencją – corocznie gościmy nawet ponad 50 Akcjonariuszy!

Porządek obrad przewiduje:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2019.
 8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019,
  b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
  c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2019,
  d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2019,
  e) przeznaczenia zysku za rok 2019,
  f) podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2019.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2019.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń w Spółce.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: połączenia Spółki ze spółką Cezaro Spółka z o.o.
 13. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Więcej informacji znaleźć można w dokumentach dołączonych do raportu:

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał

Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy
Prezentacja wynikowa Grupy Kapitałowej IMMOBILE za rok 2019

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress