W poniedziałek 29 czerwca, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy Kapitałowej IMMOBILE. Tradycyjnie już, spotkanie odbyło się w należącym do Grupy Hotelu Pod Orłem w Bydgoszczy. Akcjonariusze, podjęli kluczowe dla spółki decyzje, w tym decyzję o wypłacie dywidendy piąty rok z rzędu.

Spotkanie rozpoczęło się przed godziną 12:00 rejestracją uczestników. Niestety z uwagi na restrykcje panujące w polskiej gospodarce, tegoroczne Walne Zgromadzenie odbyło się przy znacznie niższej frekwencji niż zazwyczaj. Niemniej jednak pojawiło się na nim kilkunastu akcjonariuszy uprawionych do głosowania.

Spotkanie rozpoczęło się częścią oficjalną, podczas której Akcjonariusze przystąpili do głosowania nad projektami uchwał. Ich efektem, m.in. zatwierdzono sprawozdanie spółki za rok 2019, udzielono absolutoriów członkom zarządu i rady nadzorczej oraz uchwalono wypłatę piątej z rzędu dywidendy w wysokości 0,02 zł na akcję, tj. sumie całkowitej 1.507.258,64 zł. Dniem nabycia prawa do dywidendy jest dzień 29.09.2020 r., a termin jej wypłaty ustalono na dzień 13.10.2020 r. W podziale zysku biorą udział wszyscy akcjonariusze Spółki z wyłączeniem akcji własnych będących w posiadaniu Spółki, tj. na dzień podjęcia uchwały 414.031 akcji.

Projprzem Budownictwo z dużą umową
Grupa Kapitałowa IMMOBILE publikuje wyniki za I kwartał 2020 roku

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress