W dniu dzisiejszym Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. dokonała publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2017 roku. Kilkanaście dni przed wypłatą drugiej dywidendy w historii spółki, Grupa pochwalić się może bardzo dobrymi wynikami, otwierającymi perspektywy na kolejne okresy sprawozdawcze.

W I półroczu 2017 r. Grupa Kapitałowa IMMOBILE wypracowała bardzo dobre wyniki finansowe. Przychody wyniosły 112,25 mln zł i wzrosły o 140% w porównaniu z I półroczem 2016 r. EBITDA Grupy IMMOBILE w I półroczu 2017 r. wyniosła 8,5 mln zł i była 72% wyższa niż w I półroczu ubiegłego roku. Zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 3,92 mln zł co oznacza poprawę w stosunku do wyniku wypracowanego w I półroczu 2016 r. o 77,2%. W I półroczu 2017 r. Grupa zanotowała wzrost sprzedaży w większości segmentów operacyjnych. W segmencie przemysłowym przychody wzrosły najbardziej – ponad 6-krotnie, do poziomu 78,71 mln zł.

 Najważniejsze skonsolidowane dane bilansowe:

tabela 1h2017

shutterstock_142036477 pasek

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami sprawozdania:

Raport skonsolidowany: Sprawozdanie Finansowe za I półrocze 2017 r. – część A, część B

Sprawozdanie Zarządu za I półrocze 2017 r.

Raport biegłego rewidenta

Raport jednostkowy: Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2017 r.

Sprawozdanie Zarządu za I półrocze 2017 r.

Raport biegłego rewidenta

Factsheet / pigułka informacji spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A.
Newsletter Inwestora - SIERPIEŃ 2017

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress