Po licznych rozmowach i sugestiach Akcjonariuszy, Zarząd spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A., zdecydował o zaproponowaniu skupu akcji własnych. Będzie on głównym tematem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się 6 grudnia 2019 r., o godz. 15:00, w Bydgoszczy w Hotelu pod Orłem przy ul. Gdańskiej 14. To WZA będzie wyjątkowe – towarzyszyć mu będzie coroczne spotkanie Akcjonariuszy oraz panel edukacyjny z interesującymi gośćmi. Zachęcamy do rejestracji – można tego dokonać do 20 listopada.

Akcjonariusze spółki podczas formalnej części spotkania, zagłosują m.in. nad uchwałami w sprawie skupu akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na jego realizację. Decyzja o poddaniu tej kwestii pod głosowanie Walnego Zgromadzenia jest skutkiem napływających do Zarządu głosów Akcjonariatu zachęcających do podjęcia takiej inicjatywy.

Nie tylko temat głosowań Walnego Zgromadzenia będzie wyjątkowy – również wydarzenia mu towarzyszące. Najbliższe NWZA będzie połączone z corocznym spotkaniem Akcjonariuszy oraz panelem dyskusyjnym ‘Quo Vadis Giełdo?’, podczas którego o perspektywach rynku kapitałowego rozmawiać będą praktycy giełdy. Szczegółowe informacje na temat wydarzenia znaleźć można na dedykowanej mu stronie: https://blog.immobile.com.pl/quovadisgieldo/

Do udziału w tym wydarzeniu zapraszamy wszystkich pasjonatów inwestycji oraz długoterminowych, jak i nowych Akcjonariuszy Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. Aby wziąć udział w wydarzeniu wystarczy stać się posiadaczem minimum jednej akcji spółki i zarejestrować się na Walne Zgromadzenie w swoim biurze maklerskim oraz potwierdzić swoją obecność poprzez formularz kontaktowy na stronie wydarzenia.

Skup obejmie maksymalnie 2 miliony akcji i potrwa maksymalnie 5 lat. łączna cena nabycia akcji własnych powiększona o koszty ich nabycia nie może przekroczyć kwoty 10 milionów złotych. Minimalna cena zakupu za jedną akcję wynosi 0,25 zł a maksymalna cena zakupu jednej akcji nie może przekroczyć 5 zł. W tych granicach cenowych, Rada Nadzorcza może określić minimalną i maksymalną cenę nabywania własnych akcji, po których Zarząd będzie zobowiązany dokonywać nabycia

Pełen porządek obrad NWZA przewiduje:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Zatwierdzenie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w sprawie skupu akcji własnych;
6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na realizację skupu przez Spółkę akcji własnych;
7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

 

Prezentacja wyników spółki za I półrocze przez Prezesa Rafała Jerzego
Wyjątkowe wydarzenie dla Akcjonariuszy! Quo Vadis Giełdo? Zapraszamy już 6 grudnia!

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress