Czy prowadzenie biznesu hotelowego jest w obecnych czasach rentowne? Jakich wskaźników użyć do ocenienia jego opłacalności? Jak wskaźniki te prezentują się w odniesieniu do najszybciej rozwijającej się obecnie sieci hoteli – Focus Hotels S.A.? Czym sieć ta wyróżnia się na rodzimym rynku hotelowym, jakie ma perspektywy i plany rozwoju?

hotele

Funkcjonujące hotele sieci (od lewej): Bydgoszcz, Gdańsk, Szczecin, Inowrocław, Gdańsk, Łódź, Chorzów, Bydgoszcz

Historia sieci sięga początku XXI wieku, kiedy obecny Prezes Grupy Kapitałowej IMMOBILE, Rafał Jerzy, zakupił hotel robotniczy zlokalizowany w Bydgoszczy przy ul. Modrzewiowej 1.  Po roku kapitalnego remontu w miejscu nieatrakcyjnego obiektu, działalność rozpoczął nowoczesny Hotel Sporting. W marcu 2005 roku została zakupiona nieruchomość w Łodzi – ponad stuletnia fabryka sztruksu Kindermana. Po renowacji została w niej zaaranżowana działalność hotelowa, a obiekt zaczął  przyjmować gości we wrześniu 2006 roku. Hotel łódzki, podobnie jak bydgoski, przyjął nazwę Sporting, zapoczątkowując początek budowy sieci. Kolejnym obiektem który został kupiony z myślą o utworzeniu hotelu, był dawny „Dom Rybaka” w Szczecinie. Po dwóch latach remontu, w maju 2007 roku, rozpoczął swoją działalność. Wówczas nastąpiła zmiana nazwy dla istniejących obiektów w Bydgoszczy, Łodzi i Szczecinie. Sieć przyjęła nazwę Hotel Focus, jako lepiej obrazującą strategię rozwoju i atuty sieci: koncentrację na potrzebach gości i najwyższej jakości serwisu. Od tamtego czasu do dziś, sieć rozrosła się do 8 obiektów zlokalizowanych w całej Polsce, posiadając ponadto podpisane umowy na 5 kolejnych i planując ekspansję zagraniczną.

Skokowy przyrost obiektów sieci i ich usytuowanie obrazują poniższe grafiki:

hotele 2013_17_20

Branża hotelarska ma się dobrze od wielu lat. Liczba hoteli wzrasta rokrocznie nieprzerwanie od 2000 roku. W latach 2015/2016 przybyło 66 obiektów, przy czym wzrost ten charakteryzował się odrobinę mniejszą dynamiką niż w poprzednich okresach.

Nie wszystkie obecne na rynku sieci rozwijają się symetrycznie – rozwój sieci Focus Hotels przedstawia się na ich tle wyjątkowo dynamicznie, deklasując w kolejnych latach dotychczasowych liderów. Sytuacje tą obrazują poniższe wykresy prezentujące przyrost obiektów na tle polskich sieci hotelowych w latach 2012-2020:

W roku bieżącym Focus Hotels jest czwartą największą siecią hotelową w kraju, posiadając 8 obiektów. Na chwilę obecną sieć posiada dodatkowo 5 podpisanych umów na uruchomienie nowych obiektów. Najbliższe otwarcie zaplanowane jest na koniec bieżącego roku, a najodleglejsza z tych umów zakłada finalizację obiektu w roku 2020. Wyłącznie na podstawie tych umów zatem, możemy prognozować, iż w 2020 roku nasza sieć będzie już drugą największą krajową siecią. Oczywiście w przeciągu najbliższych lat strategia spółki zakłada poszerzanie bazy, a już w chwili obecnej wiele rozmów dotyczących kolejnych obiektów znajduje się w zaawansowanym stadium. Pozwala nam to patrzeć z optymizmem na nasze miejsce na rynku i posiadanie ambicji zostania jego liderem w jeszcze krótszej perspektywie.

sopot fale widok z dołu_wersja2

Hotel w Sopocie – otwarcie koniec roku 2017

otwarcia

Kolejne otwarcia

Popyt na hotele w Polsce wzrósł pomiędzy rokiem 2006 a 2015 o 79%. Ostatnie pełne dane na temat liczby gości pochodzą z 2015 r. Był to rok rekordowy pod względem ilości zagranicznych turystów. Nasz kraj odwiedziło wtedy 16,7 mln osób z zagranicy. Do narodowości odwiedzających najczęściej nasz kraj należą na pierwszym miejscu Niemcy, dalej Brytyjczycy, Ukraińcy, Amerykanie oraz Włosi.

Analiza rentowności stanowi jedną z najważniejszych części analizy finansowej hotelu. Wynika to z dużego znaczenia rentowności w kompleksowej ocenie pracy hotelu. W teorii analizy finansowej najczęściej spotykaną definicją rentowności jest rozumienie jej jako zjawiska osiągania przychodów przewyższających koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Często używa się również wyspecjalizowanych wskaźników branżowych, wśród których najistotniejsze to:

  • Obłożenie (OCC – occupancy): odsetek zajętych jednostek wynajmu hotelu w danym czasie (mierzony w %).
  • Średnia dzienna (ADR): średni dzienny dochód z zajmowanego pokoju.
  • RevPAR: prawdopodobnie najważniejsza wartość przy obliczaniu wydajności finansowej hotelu. Dostarcza informacji dotyczących przychodu na jeden dostępny pokój w postaci relacji bieżących stawek do obłożenia.

Dla sieci Focus Hotels w ostatnim czasie wskaźniki te sukcesywnie wzrastają:

ROK 2016 2015 zmiana
OCC% 63,84% 62,04% +1,8 %
ADR 155,48 PLN 149,62 PLN + 5,86 PLN
RevPAR 99,25 PLN 92,83PLN + 6,42 PLN

 

Optymistycznie prezentują się one również dla Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie zarówno obłożenie jak i wskaźniki dochodowe znacząco przyrastają, osiągając lepsze wartości niż wiele stolic Europy Zachodniej.

Wiedza ta stanęła u podstaw szerokich analiz rynku, jakie sieć Focus przeprowadziła w związku z planowaną ekspansją zagraniczną. Aktualna strategia zakłada wejście na rynki zagraniczne, w szczególności rumuński, czeski i węgierski. Wśród branych pod uwagę obiektów, znajdują się głównie hotele znajdujące się w stolicach tych krajów.

Inne założenia strategiczne marki to:

  • Dynamiczny rozwój sieci na rynku polskim poprzez przejęcia i otwarcia nowych obiektów.
  • Pozycjonowanie marki Focus na rynku jako wiodącej w relacji jakości do ceny.
  • Optymalizacja kosztów względem osiąganych przychodów.
Na kłopoty z parkowaniem - MODULO
Elewacja na budynkach I etapu inwestycji Platanowy Park

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress