We wtorek, 4 czerwca 2019 r. odbył się czat inwestorski z przedstawicielami Zarządu GK Immobile – Rafałem Jerzym, Prezesem Zarządu, Sławomirem Winieckim, Wiceprezesem Zarządu oraz Piotrem Fortuną, Członkiem Zarządu.

Podczas dyskusji rozmawialiśmy o sytuacji finansowej spółki po wynikach 1q2019. Inwestorzy zadawali również pytania plany wobec Atremu, restrukturyzację spółki Projprzem Makrum, rozwój sieci Focus Hotels oraz inwestycje deweloperskie. W dyskusji wzięło udział niemal 500 inwestorów, a Zarząd spółki odpowiedział na blisko 35 pytań. Zapraszamy do lektury całej relacji.

GK IMMOBILE 13:05
Witamy na czacie inwestorskim Grupy Kapitałowej IMMOBILE i serdecznie zachęcamy do zadawania pytań.

Marek 13:07
W jaki sposób straty Atremu będą wpływać na wyniki finansowe GKI w tym roku? Jaki jest długoterminowy plan na te przejęcie czy docelowo spółka zostanie włączona do Projprzemu?

GK IMMOBILE 13:07
Konsolidacja wyników nastąpiła od 1 czerwca. Restrukturyzacja powinna nam zająć przynajmniej rok.

inwestor GKI 13:08
Negatywny wynik w 1q2019, przejęcia, wypłata dywidendy, presja płacowa – to wszystko pochłania gotówkę. Jak aktualnie wygląda sytuacja gotówkowa spółki? Jaki jest stan środków na rachunkach?

GK IMMOBILE 13:08
Rzeczywiście, inwestycje deweloperskie i przejęcia wymagają gotówki, jednak naszą sytuację gotówkową uważamy za stabilną. Szczegółowe informacje odnośnie stanu rachunków podajemy w raportach okresowych.

Marek 13:09
Jakie plany ma spółka odnośnie segmentu deweloperskiego na ten rok. Ile oddań mieszkań przewidujecie ile w tej chwili budowanych jest nowych lokali.

GK IMMOBILE 13:09
W tym roku segment deweloperski nie przewiduje zakończenia budów i przekazywania mieszkań, dlatego skokowy wzrost przychodów zobaczymy dopiero w roku kolejnym, gdzie nastąpi zakończenie kolejnych etapów budów w obu naszych inwestycjach. W budowie są 303 mieszkania.

Wierny akcjonariusz 13:10
Jakie są przyczyny takiego wyniku w 1q2019?

GK IMMOBILE 13:10
Na wyniki pierwszego kwartału wpływ miały przede wszystkim segmenty deweloperski i budownictwa przemysłowego. Był on słabszy, co spowodowane jest cyklicznością realizacji kontraktów w budownictwie przemysłowym i mniejszą ilością przekazanych mieszkań w developingu. W związku z charakterem naszej działalności, wyniki Grupy należy rozpatrywać w okresach przynajmniej jednego roku.

Wierny akcjonariusz 13:11
Czy rozważacie Państwo jakiś skup akcji GKI, aby poprawić sytuację płynnościowo-cenową na kursie akcji?

GK IMMOBILE 13:11
Na tę chwilę nie rozważamy skupu W naszej ocenie skup akcji pogorszyłby sytuację płynnościową, a jaki byłby wpływ na sytuację cenową – tego nie wiemy.

Marek 13:12
Czy Atrem pozostanie na giełdzie i jakie są założenia odnośnie restrukturyzacji na ten rok?

GK IMMOBILE 13:12
Nie ma planów delistingu , staramy się wykorzystać synergie między Atrem a GKI.

Gość 13:13
Co z planami rozwoju Focus Hotels, czy spółka będzie debiutować na GPW?

GK IMMOBILE 13:13
Spółka Focus Hotels rozwija się w satysfakcjonującym tempie. Co do debiutu, plany są odłożone w czasie, czekamy na poprawienie sytuacji na GPW.

inwestor GKI 13:15
Czy restrukturyzacja w Projprzemie dobiegła końca? Co tam jeszcze zostało do zrobienia?

GK IMMOBILE 13:15
Zarząd Projprzem Makrum zakończył restrukturyzację. Jednak jedyną stałą w naszej organizacji jest zmiana, dlatego Zarząd PJPMKM płynnie przeszedł z restrukturyzacji do rozwoju. Obecnie trwa inwestycja w rozbudowę fabryki w Koronowie.

inwestor GKI 13:15
Jakie są plany wobec Atrem? Co tam będzie się działo w pierwszej kolejności? Gdzie widzicie Panowie największe synergie?

GK IMMOBILE 13:15
Synergie widzimy w części administracyjnej i okołobiznesowej

Gość 13:17
Jaka jest obecnie powierzchnia nieruchomości zabezpieczonych pod kolejne inwestycje?

GK IMMOBILE 13:17
Osiedle Platanowy Park to prawie 10 ha, Osiedle Uniwersyteckie – ponad 5 ha. W obecnym tempie ten bank ziemi wystarczy na ok. 8 lat.

Gość 13:19
Czy kupujecie Państwo nowe działki pod inwestycje?

GK IMMOBILE 13:19
Mimo posiadanego obecnie dużego banku ziemi i kolejnej inwestycji deweloperskiej w przygotowaniu, równolegle analizujemy nieruchomości pod kolejne ewentualne projekty deweloperskie.

Marek 13:21
Czy Immobile podtrzymuje plany wprowadzenia Focus Hotels na giełdę i od czego zależy ich realizacja?

GK IMMOBILE 13:21
Wprowadzenie kolejnych spółek uzależniamy od ‘klimatu’ na giełdzie. Uważamy że obecny czas nie jest sprzyjający.

inwestor GKI 13:23
Jak Panowie oceniacie sytuację na rynku budowlanym? Jak na rynku deweloperskim? Proszę o kilka słów analizy.

GK IMMOBILE 13:23
W czasach gorszych dla dewelopera cieszą się nasze spółki wykonawcze, a w czasach lepszych deweloperskie. Obserwujemy zmiany tego rynku i się do nich dostosowujemy.

Gość 13:26
Czy zapowiadany od jakiegoś czasu rozwój poza Bydgoszczą w zakresie deweloperskim ruszy? W Warszawie przydałby się deweloper z takim jakościowym podejściem, jak Państwa 🙂

GK IMMOBILE 13:26
Na chwilę obecną koncentrujemy się na Bydgoszczy.

Gość 13:31
Proszę powiedzieć, jak wygląda realizacja projektów deweloperskich w Bygdoszczy? Na jakim etapie są przekazania, ile jeszcze zostału potencjału “mieszkaniowego” w tych projektach?

GK IMMOBILE 13:31
W inwestycji Platanowy Pak realizujemy etap 2, który oddamy do użytkowania pod koniec 2020r. Jest to 195 mieszkań oraz 217 miejsc postojowych w garażu wielostanowiskowym. Etap ten ma wygenerować 76,2 mln PLN netto przychodu, na chwilę publikacji raportu za 1Q podpisano umów deweloperskich na 17,4 mln. W przygotowaniu jest etap 3, w którym zaplanowano 258 mieszkań oraz 318 miejsc postojowych w garażu wielostanowiskowym. Cały Platanowy Park to docelowo 1250 mieszkań.
Osiedle Uniwersyteckie – inwestycja jest w trakcie budowy i sprzedaży pierwszego etapu o łącznej liczbie 108 mieszkań i powierzchni PUM 4.431 m², 36 indywidualnych garaży wbudowanych w budynki oraz 72 zewnętrznych miejsc postojowych. Planowany przychód z tej części inwestycji to 25,7 mln PLN netto. W przygotowaniu jest etap II z 106 mieszkaniami, docelowo wszystkie etapy obejmą ok. 600 mieszkań.

inwestor GKI 13:33
Jakiego rodzaju spółki macie Panowie na oku pod kątem kolejnych przejęć? Czy to są spółki do dołączenia i integracji pionowej w ramach procesów biznesowych, czy raczej rozszerzanie zakresu działalności Grupy? Proszę o wskazanie branż, rynków albo chociaż zakresów spodziewanych korzyści z fuzji przy M&A, abyśmy mogli wiedzieć, czego się spodziewać?

GK IMMOBILE 13:33
O planowanych akwizycjach nie rozmawiamy przed ich finalizacją.

inwestor GKI 13:35
Jak duży wpływ i czy jest to wpływ istotny ma wzrost cen energii? Wydaje się, że w zakresie przemysłowym może to być sporo, ale proszę o bardziej szczegółową informację.

GK IMMOBILE 13:35
Udział kosztów energii w naszych kosztach jest na tyle nieduży, że nie jest to główny obszar naszych rozważań.

Gość 13:37
Co daje wam prowadzenie działalności w kilku segmentach zamiast w jednym głównym?

GK IMMOBILE 13:37
Zapewnia nam to stabilność przychodów i odporność na wahania rynku.

piotr 13:41
Ostatnio zakomunikowaliście o podpisaniu umowy na otwarcie drugiego hotelu w Szczecinie, czy prowadzicie więcej rozmów i można spodziewać się w niedługim czasie kolejnych hoteli oprócz Warszawy?

GK IMMOBILE 13:41
Cały czas pracujemy nad kolejnymi umowami w sprawie hoteli. Jednocześnie analizujemy kilkadziesiąt obiektów i mamy otwartych kilka procesów negocjacyjnych, jednak tylko niewielki procent tych rozmów kończy się podpisaniem umowy na satysfakcjonujących obie strony warunkach i informujemy o tym na bieżąco. Mamy nadzieję, że uda się podpisać jeszcze kilka umów w tym roku.

łukasz 13:43
W spółce dużo się dzieje – akwizycje, inwestycje itd., a kurs spada, dlaczego?

GK IMMOBILE 13:43
Nie chcemy oceniać zachowania Inwestorów. Spółka robi i będzie robiła wszystko, aby inwestorzy mogli właściwie ocenić jej wartość.

piotr 13:45
Jaki jest powód spadku w segmencie najmu aktywów?

GK IMMOBILE 13:45
Spadek przychodów w tym segmencie wynika głównie ze sprzedaży spółki Stocznia Pomerania w Szczecinie.

Gość 13:47
Z czego wynika wzrost kosztów ogólnego zarządu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego ?

GK IMMOBILE 13:47
Wzrost kosztów spowodowało głównie wezwanie na sprzedaż akcji ATREM S.A. oraz wynikające z tego przygotowanie struktury grupy do dalszego rozwoju.

łukasz 13:50
Który segment działalności chcecie najbardziej rozwijać?

GK IMMOBILE 13:50
Staramy się rozwijać segmenty działalności Grupy symetrycznie.

łukasz 13:52
Czy możliwe są kolejne akwizycje, czy dalszy rozwój będzie głównie organiczny?

GK IMMOBILE 13:53
Obecna sytuacja na rynku sprzyja akwizycjom. Wszystko zależy od atrakcyjności danego projektu.

piotr 13:56
Czy nie obawiacie się, że branże w których funkcjonujecie mogą być bardzo podatne na spowolnienie gospodarcze?

GK IMMOBILE 13:56
Nasza sprzedaż jest zdywersyfikowana zarówno geograficznie, jak i branżowo. Nie obawiamy się spowolnienia. Spowolnienie w którejś z branż, w której działamy będziemy wykorzystywać do atrakcyjnych przejęć korzystając z gotówki generowanej przez pozostałe branże w grupie.

Rafał Irzyński 13:58
Czy czas potrzebny na proces restrukturyzacji w Atremie będzie podobny jak w Projprzemie?

GK IMMOBILE 13:58
Będziemy potrzebować ok. roku

Gość 14:00
Mam pytanie o segment deweloperski. Obserwuje się spowolnienie w sprzedaży mieszkań. Czy także Państwa dotyka ten problem?

GK IMMOBILE 14:00
Na tą chwilę nie odnotowujemy tego zjawiska w naszych projektach.

Rafał Irzyński 14:02
Czy dynamika rozwoju segmentu Modulo pokrywa się z Państwa bazowym scenariuszem? Jaka jest wartość zamówień na ten rok i jaką wartość przychodów tego segmentu prognozuje spółka?

GK IMMOBILE 14:02
Nie chcemy wchodzić w kompetencje zarządu Projprzem Makrum S.A. Z perspektywy głównego akcjonariusza możemy powiedzieć, że większym wyzwaniem dla zarządu Projprzem Makrum S.A. jest rentowność tego produktu niż wolumen sprzedaży.

Gość 14:02
Jak spółka finansuje inwestycje w rozwój i przejęcia?

GK IMMOBILE 14:02
Głównymi źródłami finansowania są dla nas kredyty bankowe i gotówka.

reiniger 14:03
Czy temat przejęcia Chojnic został całkowicie zakończony czy jest szansa powrotu do rozmów

GK IMMOBILE 14:03
Zakończony

Marek 14:05
Ile w sumie, wraz z kosztami restrukturyzacji, będzie kosztować przejęcie Atremu. Czy Atrem dysponuje jakimiś nieruchomościami, które mogą stanowić dla was dodatkową wartość? Jak zostało sfinansowane przejęcie?

GK IMMOBILE 14:05
Korzyści z restrukturyzacji spółka powinna niedługo zacząć odnotowywać. Spółka posiada nieruchomości w Złotnikach pod Poznaniem, Gorzowie Wielkopolskim i Ostrowie Wielkopolskim, w których prowadzi swoją działalność. Przejęcie sfinansowaliśmy z gotówki i kredytu bankowego.

Rafał Irzyński 14:07
W ostatnim czasie nie udaje się dokonać transakcji zakupu obiektu do sieci Focus Hotel czy to w Polsce czy zagranicą. Co stoi na przeszkodzie? W czym tkwią przeszkody przy znalezieniu właściwego celu zakupowego?

GK IMMOBILE 14:07
Do chwili obecnej nie mieliśmy propozycji okazyjnego nabycia, dlatego koncentrowaliśmy się na umowach najmu. Jednocześnie rozpoczęliśmy budowę hotelu w Bydgoszczy i podpisaliśmy nowe umowy najmu.

Tester 14:10
Miały być hotele w Rumunii a ich nie ma. Focus tam się pojawi? Co się dzieje ze spółką w Bukareszcie o której była mowa na WallStreet 22

GK IMMOBILE 14:10
Do tej pory nie znaleźliśmy ciekawych możliwości inwestycyjnych w Rumunii. Koncentrujemy się na rozwoju w Polsce, gdzie z większą łatwością i bezpieczeństwem udaje nam się rozwijać sieć.

piotr 14:14
Wyższe przychody w hotelarstwie i zwiększona strata – jakie powody?

GK IMMOBILE 14:14
Otworzyliśmy kolejne hotele pomiędzy I kw.2018 a I kw. 2019 – hotel w Poznaniu oraz Sopocie, które jeszcze nie osiągnęły swojego potencjału przychodowego i poprawią swoje wyniki w przyszłości. Dodatkowo dochodzi cykliczność branży hotelarskiej – I i IV kwartał są relatywnie słabsze od II i III kwartału, gdzie tradycyjnie liczymy na dobry wynik tego segmentu.

Gość 14:16
Pół roku temu mówili państwo o pierwszych przychodach z Modulo. Jak teraz wygląda ten segment i czy warto go rozwijać?

GK IMMOBILE 14:16
W pierwszym kwartale wzrosły przychody tego segmentu o 50%. W kolejnych kwartałach spodziewamy się większej dynamiki wzrostu. W związku z powyższym uważamy, że warto rozwijać ten segment.

GK IMMOBILE 14:17
Bardzo dziękujemy za zainteresowanie i liczne pytania. Kolejna okazja aby zadać pytania zarządowi Grupy Kapitałowej IMMOBILE to najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 25 czerwca 2019 r. Serdecznie zapraszamy do rejestracji na WZA i odwiedzenia nas w Bydgoszczy (termin rejestracji na WZA: 9.06.2019).

Zachęcamy również do odwiedzania naszego bloga i zapisywania się na newsletter spółki: https://blog.immobile.com.pl

Finalizacja prac konstrukcyjnych w I etapie Osiedla Uniwersyteckiego
Piąty rok obecności i wyróżnienie Grupy Kapitałowej IMMOBILE na WallStreet

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress