Przed nami pierwsze w tym roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A.! Do udziału w tym wydarzeniu zapraszamy długoterminowych, jak i nowych Akcjonariuszy naszej spółki. To niepowtarzalna szansa aby wymienić się doświadczeniami z innymi inwestorami oraz aby porozmawiać o najświeższych wydarzeniach z życia naszych spółek z osobami nimi zarządzającymi.

Raportem bieżącym nr 11/2021, Zarząd spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A., poinformował o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2021 r., o godz. 13:00, w Bydgoszczy w Hotelu pod Orłem przy ul. Gdańskiej 14. Aby wziąć udział w WZA, należy zgłosić swojemu domowi maklerskiemu dyspozycję udziału w terminie do 16 dni przed dniem wydarzenia.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2020.
8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,
c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2020,
d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2020,
e) pokrycia straty za rok 2020,

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2020.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 i 2020 w Spółce.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzeń w Radzie Nadzorczej Spółki.
13. Podjęcie uchwał dotyczących zmian w Statucie Spółki;
14. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki;
15. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Wszystkich którzy już dziś chcieliby się zapoznać bliżej z planowanym przebiegiem oraz projektami Uchwał które będą omawiane na WZA, zapraszam do zapoznania się z poniższymi dokumentami:

Ogloszenie o Zwołaniu ZWZA

ZWZA – Projekty Uchwał

W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących rejestracji i udziału w WZA, serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami.

Odkrywamy wielką tajemnicę giełdy! Zaproszenie na WZA. Wybierz Influencera - Akcje bez tajemnic #1 📈
Zapraszamy na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Atrem S.A.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress