Grupa Kapitałowa IMMOBILE oficjalnie zakończyła proces akwizycji przemysłowej spółki Atrem S.A. W wyniku transakcji nabycia akcji uprawniających do 66% głosów na WZA Atremu, stał się on spółką zależną GK IMMOBILE. Akwizycja ta wzmocni segment budownictwa przemysłowego Grupy.

9 maja Grupa Kapitałowa IMMOBILE formalnie stała się właścicielem 6.091.852 akcji Atremu – w tym 4.655.600 akcji imiennych, które w wyniku nabycia utraciły uprzywilejowanie oraz 1.436.252 akcji zwykłych na okaziciela, co odpowiada 66% ogółu głosów na Walnym Zgromadzenia Spółki. W związku z powyższym doszło do powstania stosunku dominacji pomiędzy spółką Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. jako spółką dominującą, a ATREM S.A. jako spółką zależną.

Zapisy na sprzedaż akcji Atrem S.A. trwały do 15 marca do 29 kwietnia 2019 roku. Grupa Kapitałowa IMMOBILE zaoferowała 2,07 zł za jedną akcję na okaziciela i 3,95 zł za jedną akcję imienną, podwyższając w międzyczasie cenę akcji na okaziciela do 2,32 zł.

Jest to kolejne przejęcie przemysłowej spółki giełdowej przez Grupę Kapitałową IMMOBILE, która posiada w portfelu spółki działające w przemyśle, hotelarstwie, developingu oraz budownictwie przemysłowym. W listopadzie 2016 roku z sukcesem zakończyła akwizycję PROJPRZEM S.A. Spółka po konsolidacji z sektorem przemysłowym GK IMMOBILE, funkcjonuje jako PROJPRZEM MAKRUM. W wyniku skutecznej restrukturyzacji systematycznie poprawia wyniki, a od momentu przejęcia jej akcje podrożały o ponad 130%. Zarząd deklaruje realizowanie strategii rozwoju spółki poprzez kolejne przejęcia.

“Widzimy wartościowe synergie pomiędzy naszą bieżącą działalnością, a potencjałem spółki Atrem. Chcielibyśmy, aby ta akwizycja powtórzyła sukces Projprzem Makrum i przyczyniła się do rozwoju naszej działalności w segmencie budownictwa specjalistycznego”  – powiedział prezes GK IMMOBILE Rafał Jerzy.

Grupa Atrem działa w branży inżynieryjnej i wykonuje prace związane z automatyką przemysłową, elektroenergetyką oraz budową systemów lotniskowych i logistycznych.

Newsletter Inwestora – KWIECIEŃ 2019
Dynamiczny rozwój sieci Focus Hotels

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress