Spółka Atrem S.A., działająca w branży automatyki i elektroenergetyki oraz realizująca kontrakty w zakresie OZE i gazownictwa, opublikowała wyniki za trzy kwartały 2020. Mimo spadku przychodów, spółka poprawiła rentowność, co pozwoliło odnotować zysk.

Przychody z trzech kwartałach 2020 wypracowane przez Atrem wyniosły 51,8 mln zł, wobec 86,2 mln w analogicznym okresie roku ubiegłego. Ebitda wyniosła 2,2 mln zł, wobec -3,5 mln w 3Q2019. Pomimo mniejszych przychodów, Atrem wygenerował zysk na działalności operacyjnej, który wyniósł blisko 0,5 mln PLN, wobec straty -4,9 mln PLN w trzech kwartałach 2019 roku. Pozytywny wynik związany jest z osiąganiem zdecydowanie wyższych marż, szczególności w segmencie elektroenergetyki.

„Restrukturyzacja wpłynęła na poprawę rentowności. Teraz lżejsi kosztowo, jesteśmy przygotowani na nowe wyzwania” – komentuje wynik prezes Atremu, Andrzej Goławski.

Spadek przychodów spowodowany był kilkoma czynnikami. Częściowo negatywnym wpływem pandemii, częściowo faktem, iż niektóre kontrakty z segmentu elektroenergetyka realizowane w formule zaprojektuj – wybuduj, po zakończeniu prac nad projektami, dopiero w III kwartale wkroczyły w fazę realizacji która zacznie generować zwiększony obrót w drugim półroczu 2020.

„Na wybranych projektach odnotowano opóźnienia natury administracyjnej, co przesuwa realizacje w czasie. Dokonamy analizy przesunięć, których przyczyna nie leży po stronie Atremu; rozmawiamy na ten temat z zamawiającymi. Należy podkreślić, iż mimo panującej pandemii żaden z kontraktów nie został trwale zawieszony, a przesunięcia na budowach nie wpływają na uszczuplenie portfela zamówień” – mówi Andrzej Goławski.

Do najważniejszych wydarzeń trzech kwartałów 2020 w Atremie należy wybór konsorcjum z udziałem tej spółki w przetargu dotyczącym tłoczni w Odolanowie – części projektu Baltic Pipe. Wartość udziału Atrem S.A. ujęta w ofercie konsorcjum wynosi 45,32 mln zł. Istotne było także rozpoczęcie procesu sprzedaży wyodrębnionej części przedsiębiorstwa – działu IT, z którym zarząd nie wiązał planów rozwoju spółki. Efekt sfinalizowanej w listopadzie transakcji będzie widoczny w wynikach rocznych.

„Komunikaty płynące ze spółki wskazują że przychody powinny wzrastać. Widoczna w bilansie nadwyżka gotówki w wysokości 5,5 miliona pokazuje jak inaczej zarządzany jest dziś Atrem. Celem jaki stawiany jest przez Zarząd wszystkim ośrodkom zysku w Spółce jest trwała poprawa rentowności na realizowanych kontraktach oraz istotna poprawa pozycji finansowej kontraktów” – podsumowuje prezes Atremu.

W 2019 roku spółka Atrem S.A. została przejęta przez Grupę Kapitałową IMMOBILE S.A. Od tego czasu nowy zarząd prowadzi proces restrukturyzacji.

Uroczyste zakończenie fazy konstrukcyjnej na drugim etapie Osiedla Uniwersyteckiego
Wyniki Atremu za III kwartał 2020 r., dekapitalizacja OFE – cotygodniowy podcast Grupy Kapitałowej IMMOBILE

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress