Już niebawem publikacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej IMMOBILE za rok 2017. Tymczasem spójrzmy na opublikowane pod koniec marca sprawozdanie roczne PROJPRZEM MAKRUM – spółki reprezentującej segment przemysłowy GK IMMOBILE.

Przychody PROJPRZEM MAKRUM wyniosły 199,2 mln zł i wzrosły o 61,8% w porównaniu z 2016 r. EBITDA wyniosła 19,08 mln zł i była ponad 13-krotnie wyższa niż w roku poprzednim. Marża EBITDA wyniosła 9,58% (w porównaniu do 1,43% w 2016 r.). Wynik netto ukształtował się na poziomie 10,8 mln zł, wobec straty 4,7 mln poniesionej rok wcześniej.

2017 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł)  199 190
 123 109
Zysk/strata z dział. operacyjnej (tys. zł)  14 996
 -2 339
Zysk/strata brutto (tys. zł)  14 524
 -2 614
Zysk/strata netto (tys. zł)  10 845
 -4 716
EBITDA (tys. zł)  19 080
 1 431
Aktywa (tys. zł)  187 559  129 671
Kapitał własny (tys. zł)  101 377 91 030
 Zysk na akcję (zł)  1,81   -0,79

Jednostkowo w minionym roku spółka wypracowała przychód w wysokości 112,5 mln złotych, wobec 86,1 miliona w roku 2016, a zysk netto wyniósł 8 mln zł, wobec straty 4,6 mln w 2016 r.

„Widzimy znaczną poprawę kondycji spółki rok do roku. Wpłynęły na to szeroko zakrojone działania reorganizacyjne, wśród nich optymalizacja wykorzystania potencjału produkcyjnego, rynkowego i kapitału ludzkiego całej Grupy. Osiągnięte rezultaty cieszą i jednocześnie motywują do utrzymania tempa w kolejnych latach” –  powiedział Piotr Szczeblewski, Prezes Zarządu PROJPRZEM MAKRUM S.A.

Rok 2017 przyniósł Grupie Przemysłowej wzrost sprzedaży we wszystkich segmentach operacyjnych. W segmencie systemy przeładunkowe przychody wzrosły o 19,4% do poziomu 110,4 mln zł, natomiast wynik operacyjny ukształtował się na poziomie 12,6 mln zł (+80,6%). Segment konstrukcji stalowych wniósł do wyniku 60,5 mln zł (135% wzrost), natomiast w segmencie budownictwo przemysłowe przychody wyniosły 25 mln zł, co oznacza ponad 10-krotny wzrost r/r. Ponadto w 2017 r. wartość eksportu wzrosła o 30%.

„Najbardziej dochodową gałęzią działalności są dla nas obecnie systemy przeładunkowe. Ich wzrost powinien pozostać dynamiczny m.in. w związku z boomem na rynku logistyki i rozwojem e-commerce w Polsce. Stawiamy też na umacnianie marki PROMStahl na międzynarodowym rynku przeładunków” – komentuje Prezes Szczeblewski.

Do najważniejszych wydarzeń minionego roku należała wrześniowa finalizacja sprzedaży nierentownej fabryki w Sępólnie Krajeńskim. Transakcja opiewała na sumę prawie 16 mln zł. Spółka postawiła na rozwój kluczowego zakładu produkcyjnego w Koronowie k/Bydgoszczy, który posiada potencjał pozwalający na skumulowanie produkcji i jej dalsze, sukcesywne zwiększanie. W roku 2017 poczyniono tu inwestycje rozwijające automatykę procesów produkcyjnych, m.in. poprzez użycie wyspecjalizowanych robotów spawających.

Spółka intensywnie rozwijała również koncepcję automatycznych systemów MODULO. W 2017 r. uzyskano pierwsze przychody w tym segmencie jako efekt wielomiesięcznej pracy związanej z przygotowaniem technicznym oraz marketingowym szerokiej gamy systemów parkingowych. Dynamiczne zwiększenie przychodów ze sprzedaży w tym obszarze jest strategicznym wyzwaniem Grupy.

20 września poinformowano o zawarciu pierwszej dużej umowy generalnego wykonawstwa ze spółką Starion opiewającej na kwotę prawie 28 milionów złotych. Przedmiotem zawartej umowy jest budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z częścią biurową i infrastrukturą techniczną w Biskupicach Podgórnych. Miesiąc później, 27 października, spółka PROJPRZEM poinformowała o podpisaniu umowy ze spółką Luvena S.A. na budowę hali magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym w Luboniu o wartości  26,9 mln zł netto.

Pierwszy pełen rok zmian organizacyjnych w spółce, PROJPRZEM MAKRUM zamykał publikacją strategii rozwoju na lata 2018-22. Jako główny cel, stawia ona maksymalizację zysku dla Akcjonariuszy spółki, którą Grupa osiągnąć chce głównie przez dalszą reorganizację i optymalizację procesów wewnętrznych, ekspansję geograficzną i rozwój sieci montażowo-serwisowej oraz dalszy rozwój portfela produktów Projprzem poprzez akwizycję nowych podmiotów.

Grupa Przemysłowa PROJPRZEM MAKRUM S.A. to spółka dynamicznie rozwijająca się na międzynarodowym rynku w prawie 40 krajach na 3 kontynentach. Grupa prowadzi działalność w segmentach systemów przeładunkowych, maszyn krusząco-mielących, systemów parkingowych oraz budownictwa przemysłowego. Wyróżniającą cechą spółki, tworzącą jej konkurencyjność, jest synergia segmentów dla pełniejszego i bardziej efektywnego zaspokajania potrzeb rynku. PROJPRZEM MAKRUM S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1999 roku. Od 2016 roku spółka wchodzi w skład Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A.

Sieć Focus Hotels otworzyła butikowy obiekt w Trójmieście
Relacja z obecności dewelopera CDI na wiosennych targach mieszkaniowych

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress