Sektor deweloperski Grupy Kapitałowej IMMOBILE w pierwszym półroczu bieżącego roku zanotował skokowy wzrost przychodów. Jest to unikatowy wynik – co na niego wpłynęło i czy można liczyć na podobną sytuację w kolejnych okresach? Na te pytania odpowie Andrzej Witkowski, Wiceprezes Zarządu/ Dyrektor ds. Inwestycji Deweloperskich CDI Konsultanci Budowlani – spółki deweloperskiej Grupy.

Skokowy wzrost w developingu – z 6 do 30 milionów, w porównaniu z rokiem ubiegłym to imponujący wynik. Co leży u jego podstaw?

5-krotny wzrost przychodów w tym sektorze to efekt uwolnienia I etapu największego projektu deweloperskiego w Bydgoszczy – Platanowego Parku. Objął on dwa budynki  o łącznej liczbie 148 mieszkań, które oddaliśmy pod koniec 2017 roku. Etap ten jest ciągle w trakcie sprzedaży, obecnie sprzedano produkty o wartości 41 mln PLN netto, co stanowi 79 % oczekiwanego przychodu. Ich większa część zaksięgowana została właśnie w minionym, rekordowym półroczu. W związku z tym nie możemy oczekiwać powtórzenia tego wyniku w II półroczu, niemniej 2018 rok powinniśmy zamknąć bardzo satysfakcjonującym wynikiem.

Andrzej Witkowski, CDI Konsultanci Budowlani

Skąd wynika decyzja o etapowaniu tego projektu?

Platanowy Park to multifunkcyjne osiedle zlokalizowane na 10 hektarowej działce. W jej obrębie powstanie ponad 1000 mieszkań, naturalnym jest więc podział prac na etapy dostosowane do chłonności lokalnego rynku. Pozwala to także na efektywniejsze rozplanowanie budżetu i zasobów ludzkich. Wyodrębniliśmy również etapy o innych funkcjach niż mieszkaniowe – w ramach inwestycji powstaną budynki biurowe czy usługowe. Naturalnym jest oddzielenie tych prac ze względu na inny charakter, koszty  i wymogi. Obecnie budujemy etap II mieszkaniowy, którego finisz planujemy w 2020 roku.

Model ten sprawdza się na tyle dobrze, że podjęto decyzję o kolejnej etapowanej inwestycji – Osiedlu Uniwersyteckim, które powstanie w bydgoskiej dzielnicy Fordon.

Dokładnie. Kolejna duża działka w zasobach Grupy to kolejny duży projekt.  Na Osiedlu Uniwersyteckim powstanie 600 mieszkań w 15 budynkach. Uzyskano pozwolenia na budowę dla trzech budynków mieszkalnych o łącznej liczbie 108 mieszkań i powierzchni PUM 4.431 m², 36 indywidualnych garaży wbudowanych w budynki oraz 72 zewnętrznych miejsc postojowych. Realizację pierwszego etapu przewidziano w okresie od IV kwartału 2018 roku do IV kwartału 2019 roku.

Czy oprócz tego spółka snuje plany kolejnych inwestycji?

W najbliższych planach Grupy, po zrealizowaniu inwestycji hotelowej przy ul. Bernardyńskiej, jest również zmiana przeznaczenia nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Modrzewiowej z funkcji hotelowej na mieszkaniową. Dodatkowo prowadzone są również rozmowy nad kolejną lokalizacją w Bydgoszczy.

Jak prezentują się perspektywy rynku deweloperskiego w kraju?

W Polsce aktualnie obserwujemy duży boom na rynku mieszkaniowym. W minionym roku popyt przewyższył podaż, a wyniki sprzedaży były rekordowe. Dużemu popytowi towarzyszyła prężna praca deweloperów. I wzrost cen, który nie zatrzymuje się w bieżącym roku. Jak wynika z raportów, sierpień był kolejnym z rzędu miesiącem, kiedy ceny rosły. Po stronie perspektyw ciągle widzimy duży odsetek zakupów za gotówkę, rosnącą popularność zakupów mieszkań w celach inwestycyjnych oraz ogólną prosperitę gospodarczą – rośnie średnia pensja, stabilizuje rynek pracy, zmniejsza się emigracja z kraju, z jednoczesnym wzrostem imigrantów ze wschodu.

A jak sytuacja wygląda lokalnie?

Na rynku bydgoskim na którym obecnie głównie operujemy w ciągu zaledwie kilku lat naszej obecności zajęliśmy dominującą pozycję, zdobywając rozpoznawalność i zaufanie klientów. Bydgoszcz posiada ciągle duży potencjał. Zgodnie z opracowaniem ‘Perspektywy budownictwa wielorodzinnego i jednorodzinnego na terenie miasta Bydgoszczy’ wydanym przez Miejską Pracownię Urbanistyczną, w perspektywie 30 lat miasto wyrazi zapotrzebowanie na ok. 3 525 tys. m2 powierzchni mieszkaniowej, jednak możliwości zabudowania w obszarach wykształconej struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta zamykają się w raptem 240 tys m2. Poza obszarem zwartej zabudowy wyodrębniono 300 tys m2, a pozostałe tereny to obszary na których niechętnie lokuje się zabudowę wielorodzinną z uwagi na niski poziom zurbanizowania. My odpowiadamy na tą sytuację zasobem prawie 2 tys. mieszkań w wysoce pożądanych lokalizacjach, do wybudowania i uwolnienia w najbliższej dekadzie.

Osiedle Uniwersyteckie - nowa inwestycja segmentu deweloperskiego Grupy
Prezentacja wynikowa Grupy Kapitałowej IMMOBILE za I półrocze 2018 r.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress