Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A., przed rozpoczęciem dzisiejszej sesji, opublikowała sprawozdanie finansowe za I kwartał 2018 r. We wszystkich obszarach działalności Grupa zanotowała wzrosty.

Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej IMMOBILE  w I kwartale 2018 r., wyniosły 79,3 mln zł. Wzrosły o ponad 68% w porównaniu do 47,2 mln wypracowanych w pierwszym kwartale roku minionego. Wynik operacyjny ukształtował się na poziomie 6,2 mln, a zysk netto 3 mln, podczas gdy w analogicznym okresie 2017 roku, wartości te były ujemne. EBITDA Grupy wzrosła prawie 4-krotnie, do wartości 8,3 mln zł.

Za nami pierwszy kwartał po publikacji strategii, której celem nadrzędnym jest wzrost wartości dla naszych akcjonariuszy. Stabilne wzrosty wyników jakie osiągamy powinny spowodować, że wzrost ten będzie kontynuowany – komentuje wyniki Rafał Jerzy, Prezes Zarządu Grupy Kapitałowej IMMOBILE.

Na tak dobre wyniki skonsolidowane wpłynęła wysoka dynamika wzrostów w głównych segmentach działalności spółki. Przychody w hotelarstwie wzrosły o 34,4% do poziomu 8,9 mln, a w przemyśle o 5% do wartości 35,7 mln zł. Największy skok widoczny jest w przychodach segmentu deweloperskiego, który wzrósł z 3,8 mln w I kwartale 2017, do 16,8 mln w I kwartale 2018. Prawie 4,5-krotny wzrost to efekt sprzedaży kolejnego etapu uwolnionego w ramach największej inwestycji deweloperskiej realizowanej w Bydgoszczy – osiedla Platanowy Park.

W raporcie Grupy IMMOBILE wyszczególniono jeszcze dwa segmenty które w przyszłości prezentowane będą w ramach opisanych wyżej segmentów podstawowych: najem aktywów oraz budownictwo przemysłowe. Budownictwo przemysłowe – reaktywowana działalność, operująca od zaledwie 15 miesięcy, zanotowała skokowy wzrost przychodów – z 0,7 mln zł w pierwszym kwartale 2017, do 14,1 mln w pierwszym kwartale tego roku. Najem aktywów zaś, zanotował w tym okresie wzrost o pół miliona – do pułapu 2,6 mln zł.

Jedną z ważniejszych informacji podkreślanych w publikowanym sprawozdaniu, jest rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty trzeciej z rzędu dywidendy. Jeśli najbliższe Walne Zgromadzenie przychyli się do tego pomysłu, spółka wypłaci dywidendę w wysokości 5 275 tys. zł., tj. 0,07 zł na akcję.

Nasi Akcjonariusze są dla nas niezmiernie ważni, dzięki ich zaangażowaniu możemy realizować strategię i cele biznesowe. Dlatego chcemy, aby partycypowali w naszych sukcesach i po raz kolejny dzielimy się z nimi dywidendą – powiedział Rafał Jerzy.

Obecnie poza spółką-matką, na GPW notowany jest lider segmentu przemysłowego Grupy – PROJPRZEM MAKRUM S.A.  Zarząd planuje wprowadzenie na rynek główny wszystkich segmentów operacyjnych, aby GK IMMOBILE mogła stać się jeszcze bardziej transparentna i uzyskać prawidłową wycenę rynkową.

Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2007 r.  Założeniem strategicznym jej działalności jest ciągły rozwój poprzez pozyskiwanie nowych podmiotów w ramach procesu akwizycji oraz maksymalne wykorzystanie potencjału każdej z posiadanych już spółek, w Polsce i zagranicą. GK IMMOBILE S.A. skupia się na branżach o najlepszych perspektywach rozwoju oraz najwyższej rentowności. Posiada w portfelu spółki działające w przemyśle, hotelarstwie oraz dewelopingu.

Komentarz Prezesa do wyników za pierwszy kwartał
GK IMMOBILE i innowacyjne parkingi MODULO na konferencji Skuteczny Inwestor

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress